Widzimy wielkie i małe projekty

Realizujemy niemożliwe, bo patrzymy inaczej

Biuro Obsługi Inwestycji

 • URBANISTYKA

  Zajmujemy się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. Przygotowujemy inwestycje do realizacji. Opracowujemy studia, plany i koncepcje planistyczne dla miast, osiedli, kwartałów oraz poszczególnych działek. Pracę wykonujemy w poszanowaniu interesów użytkowników nieruchomości biorąc pod uwagę względy ochrony przyrody i kultury, tradycji, zdrowego rozsądku. Podejmujemy się zleceń od osób prywatnych, instytucji,firm, korporacji i samorządów. W naszym zespole pracują urbaniści i prawnicy.

Wizualizacja projektu galerii handlowej we Wrześni przy ulicy Kolejowej.

 • REWITALIZACJA

  Podejmowane przez nas działania planistyczne umożliwiają przywracanie do życia zdegradowanych części miast lub osiedli. Projektując odnowę zaniedbanych obszarów, staramy się uczynić te miejsca w wartościowymi społecznie i ekonomicznie. Tam, gdzie jest to uzasadnione wprowadzamy nowe funkcje i rozwiązania techniczne. Nasze opracowania są wynikiem doświadczeń projektowych, biznesowych i deweloperskich. Jako przykład może posłużyć projekt rewitalizacji dawnych koszar w Pułtusku, a także aktualnie prowadzony projekt rewitalizacji terenów położonych w dzielnicy w Poznaniu.

Wizualizacja projektu galerii handlowej w Pułtusku przy ulicy W. Polskiego.

 • BUDOWNICTWO

  Realizujemy własne przedsięwzięcia wznosząc nowe obiekty budowlane. Koncentrujemy się przede wszystkim na budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym. Działamy zgodnie z ustawą deweloperską. Nasze realizacje cechuje wysoka jakość materiałów, dobre projekty lokali, ciekawa estetyka powierzchni wspólnych oraz lokalizacje w przyjaznym otoczeniu. Od 2009 roku współpracujemy z firmą Prebet. Naszym projektem wzorcowym jest Willa Urbano, ul. Piątkowska 41A w Poznaniu. Przyjmujemy zlecenia na prace projektowe, nadzory budowlane oraz zarządzanie mniejszymi inwestycjami.

Budowa obiektu Willa Urbano w Poznaniu przy ulicy Piątkowskiej.

 • Architektura

  Podczas planowania przestrzennego ważnym jest, aby przewidzieć jakie osiągnie się możliwości w zakresie funkcjonalności i estetyki obiektów, które będą w przyszłości projektowane i realizowane. W naszej pracowni urbanistyka i architektura są łączone już na wczesnym etapie planowania. Kształtując przestrzeń staramy się zwracać uwagę na istniejące walory architektoniczne, krajobrazowe i czynniki przyrodnicze. Na co dzień zajmujemy się koordynacją prac projektantów oraz uzyskiwaniem pozwoleń i decyzji administracyjnych.

Wizualizacja projektu domu towarowego. Radom, ul. Poniatowskiego.

 • Nieruchomości

  Zajmujemy się kompleksowo nieruchomościami. Poszukujemy nieruchomości pod własne inwestycje. Prowadzimy akwizycję nieruchomości na zlecenie. Badamy i analizujemy stan prawny nieruchomości oraz możliwość zabudowy. Przygotowujemy nieruchomości do sprzedaży i pośredniczymy w ich obrocie. Pomagamy w negocjacjach. Od 2009 roku jesteśmy także wydawcą mediów w branży nieruchomości, a od roku 2011 realizujemy usługę zarządzania majątkiem.

Nieruchomość rolna w Bytkowie (gmina Rokietnica).

 • Obsługa

  Nasze firmy świadczą usługi związane z planowaniem, projektowaniem, zarządzaniem oraz obsługą prawną inwestycji. Naszą mocną stroną jest znajomość prawa budowlanego, przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz norm i rozporządzeń. Naszym Klientom oferujemy najwyższy poziom obsługi w zakresie przygotowania dokumentacji inwestycji, kosztorysowania, wyboru wykonawców, przygotowania i zawierania umów o realizacje robót budowlanych, obsługi budowy i koordynacji prac. Jako kancelaria prawna specjalizujemy się w planowaniu przestrzennym. Jesteśmy pierwszą w Poznaniu kancelarią urbanistyczno-prawną.

Podkłady mapowe i koncepcje obsługiwanych nieruchomości.

Kontakt

Siedziba Zarządu

Adres: (60-506) Poznań ul. Wawrzyniaka 19
E. biuro(at)urbano.pl
(zmień (at) na @ / replace (at) with @)

Biuro Obsługi Inwestycji

T. 724URBANO - Michał Urbański
T. 725URBANO - Olga Bystrzycka
T. 726URBANO - Rafał Gorączniak

URBANIA Sp. z o.o.

NIP: 781 184 25 93
Regon: 301188410
KRS: 0000339011
Kapitał zakładowy: 125.000 PLN

Formularz kontaktowy

Wiadomość została wysłana! Wkrótce się skontaktujemy.

dojazd do siedziby spółek

Urbania. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Internet-media.pl

Dla Klientów i Mieszkańców

 • Administracja domu
 • Internet, telekomunikacja
 • Kredyty hipoteczne
 • Nowe mieszkania
 • Oferta promocyjna mieszkań
 • Opłaty eksploatacyjne
 • Opłaty notarialne
 • Parkowanie samochodów
 • Rachunek bankowy
 • Rachunek powierniczy
 • Segregacja śmieci
 • Standard wykończenia mieszkań
 • Umowa deweloperska
 • Ustawa deweloperska
 • Wspólnota mieszkaniowa
 • Zarząd wspólnoty
 • Zgłaszanie awarii
 • Zgłaszanie reklamacji

Indywidualni Właściciele
Nieruchomości

 • Aktualizacja podkładów geodezyjnych
 • Analiza urbanistyczna w procesie uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy
 • Inwentaryzacja nieruchomości
 • Kompletacja dokumentów nieruchomości
 • Konsultacje w sprawie nabycia i sprzedaży nieruchomości
 • Konsultacje w sprawie stanu prawnego nieruchomości
 • Konsultacje w sprawie uzyskania decyzji administracyjnej
 • Kupno i sprzedaż nieruchomości
 • Porady prawne z zakresu nieruchomości
 • Urbanistyczna koncepcja zagospodarowania terenu
 • Wykonanie architektonicznej koncepcji funkcjonalnej

Dla Deweloperów i Inwestorów

 • Administracja domu
 • Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
 • Decyzje o warunakch zabudowy
 • Dokumentacja budowy do prowadzenia budowy na terenie inwestora
 • Dokumnetacja budowlana w szerszym zakresie (m.in.;organizacja ruchu)
 • Doradztwo inwestycyjne
 • Doradztwo prawne
 • Due dilligence
 • Ekspertyza prawna
 • Inwestowanie kapitału w projekty deweloperskie
 • Koncepcje urbanistyczne – planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieruchomości na sprzedaż (oferta na wyłaczność)
 • Obsługa inwestycji (pełny zakres świadczeń)
 • Obsługa prawna
 • Oferta Familly Office
 • Opracowania aksonometryczne i wizualizacje
 • Opracowanie ekofizjograficzne
 • Opracowanie karty informacyjnej
 • Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Opracowanie projektu deweloperskiego i komercjalizacja
 • Opracowanie projektu rewitalizacji
 • Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko
 • Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Pomiary hałasu
 • Prognoza oddziaływania ustaleń projektów planów na środowisko
 • Progonoza oddziaływania ustaleń strudium na środowoisko
 • Promocja w lokalnych mediach
 • Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży
 • Przygotowanie pism i odwołań
 • Przygotowanie uwag do studium lub projektu planu
 • Przygotowanie wniosku do studium lub projektu planu
 • Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji administracyjnej
 • Uzgodnienie dokumentacji
 • Warunki techniczne
 • Waurnki zabudowy
 • Zarządzanie majątkiem nieruchomości

Dla Firm i Przedsiębiorstw

 • Akwizycja nieruchomości
 • Doradztwo inwestycyjne
 • Nadzór i prowadznie inwestycji
 • Obrót nieruchomościami
 • Oddanie inwestycji do użytkowania
 • Opracowanie dokumentacji inwestycyjnej
 • Pozyskiwanie danych nieruchomości
 • Pozyskiwanie prawa do dysponowania
 • Prowadzenie negocjacji
 • Regulowanie stanu prawnego
 • Rozliczanie inwestycji
 • Sporządzanie załączników do umów
 • Ustanawianie służebności
 • Uzyskanie zgód i pozwoleń
 • Wybór generalnego wykonawcy
 • Wykonanie analizy stanu prawnego
 • Zarządzanie zbiorem danyh
 • Zawieranie umów dot. służebności

Dla Samorządów

 • Doradztwo prawne
 • Konsultacje społeczne
 • Obsługa urbanistyczna
 • Plan miejscowy
 • Projekty decyzji o WZ
 • Public Relations
 • Publikacje ogłoszeń
 • Studium gminy